Пріоритетний напрям роботи ЗДО – художньо-естетичний

З 2017 навчального року педагогічний колектив ЗДО №133 розпочав роботу за художньо-естетичним напрямом.

З сучасної точки зору, естетичне виховання – це організація освітньої діяльності, що сприяє розвитку естетичних почуттів дитини, формуванню уявлень і знань про прекрасне, естетичних оцінок і естетичного ставлення до всього, що нас оточує.

Метою естетичного виховання та освіти є розвиток готовності особистості дитини до сприйняття, освоєння, оцінки естетичних об’єктів у мистецтві чи дійсності; розвиток естетичної свідомості, включення в гармонійний саморозвиток; формування творчих навичок і вмінь у галузі художньої, духовної і фізичної культури.