2018-2019 навчальний рік – ІV етап роботи над проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства” 

Корегуючий.  Масове впровадження новітніх педагогічних стратегій і конкретних технологій соціалізації, накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.

Завдання на 2018-2019 навчальний рік

  1. Внесення коректив у зміст освітньої діяльності (форм, методів інноваційних технологій освітнього процесу);
  2. Взаємодія з іншими соціальними інститутами мікрорайону на основі розробленої структури (моделі) соціалізуючого освітнього простору закладу дошкільної освіти.
  3. Робота з упровадження розпочатих нововведень для забезпечення системного підходу до реалізації мети науково-методичного проекту.
  4. Проведення поточного оцінювання згідно з показниками соціального розвитку’ дітей різних вікових груп, що дозволяє вчасно здійснити корекцію та з’ясувати показники, які варто розвивати особливо.
  5. Визначення слабких сторін науково-дослідницької роботи, які не мають позитивного впливу на розв’язання завдань проекту та вчасна відмова від них або заміна на більш ефективні.
  6. Сприяння максимальній наближеності освітнього процесу до життєвої дійсності.
  7. Здійснення процесу соціалізації особистості засобами інноваційного наповнення освітнього середовища.