2018-2019 навчальний рік – ІV етап роботи над проблемою

«ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

Корегуючий.  Масове впровадження новітніх педагогічних стратегій і конкретних технологій соціалізації, накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.

Завдання на 2018-2019 навчальний рік

  1. Аналіз та корекція накопиченого педагогічного досвіду, визначення його основних ідей для широкого запровадження.
  2. Моніторинг рівня розвитку соціальних компетенцій вихованців та їх навчальних досягнень.
  3. Вивчення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду.
  4. Сприяння максимальній наближеності навчально-виховного процесу до життєвої дійсності.
  5. Забезпечення суб’єктно-суб’єктну взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу щодо підготовки дошкільнят до життя.
  6. Здійснення процесу соціалізації особистості засобами інноваційного наповнення освітнього середовища дошкільного навчального закладу.