Результати внутрішнього моніторингу якості освіти

Освітнє середовище

Готовність груп до навчального року

Використання комплексних та парціальних програм

Кадрове забезпечення

Освіта

Кваліфікаційний рівень педкадрів

Моніторинг досягнень дітей згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти

В розрізі груп (станом на січень 2020)