Розклад

Розклад спеціальної організованої діяльності дітей на 2023-2024 н.р. в режимі чергових груп 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України 20.04.2015  № 446 “Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності”

Освітні програми, що реалізуються у КЗДО №133 КМР

 

 Базовий компонент дошкільної освіти

 

 

Комплексна програма розвитку дитини

“Українське дошкілля”

 

Парціальна програма

“Україна – моя Батьківщина”

 

Парціальна програма

“Скарбниця моралі”

 

 

 

 

Парціальна програма

“Радість творчості”

 

Парціальна програма 

“Казкова фізкультура”

 

 

 

 

 

 

         Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” та річного плану, який складається на навчальний рік (з 1 вересня до 31 травня) та оздоровчий період (з 1 червня до 31 серпня).

       Щоденна кількість і послідовність занять у групах визначена розкладом, який складається відповідно до гранично допустимого навантаження на дітей і затверджується директором закладу.

       У першій половині дня рівномірно розподіляються види активності за основними лініями розвитку. Робота педагогічних працівників регламентується перспективним та календарним планами. 

       Центром методичної роботи дошкільного закладу є методичний кабінет, в якому зосереджено необхідні матеріали та педагогічні посібники відповідно до вимог БКДО. В наявності дитяча та методична література, законодавчі та нормативні  документи.

У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів (зразки перспективних планів роботи, конспекти занять, сценарії ранків тощо), методичні розробки та рекомендації щодо впровадження Базового компонента дошкільної освіти. Всі  матеріали методичного кабінету впорядковані відповідно до ліній розвитку.

      Основною формою керівництва і контролю за навчально-виховною роботою в закладі є безпосереднє спостереження педагогічного процесу в групах та надання відповідної допомоги, настанов вихователям щодо усунення наявних недоліків. Наслідки здійснення контролю відображаються в наказах, протоколах педрад, книгах контролю за навчально-виховним процесом.