Базовий стандарт дошкільної освіти
Базовий компонент дошкільної освіти /Науковий керівник:            А.М. Богуш  Затверджено наказом МОіНУмолодьспорт від 22.05.12 № 615 – Київ, 2012
Комплексні  освітні  програми
·         «Дитина в дошкільні роки». Програма розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку. Науковий керівник К.Л. Крутій. – Рекомендована Міністерством Освіти і Науки України (Лист МОН України  від 06.11. 2015 № 1/11-16160). – Запоріжжя, 2015 ·         «Українське дошкілля». Програма розвитку дитини дошкільного віку. О.Білан. – Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України від 23.05.2017 р. №1/11-4988)
Парціальні програми
·         «Про себе треба знати, про себе треба дбати». Програма з основ         здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років.(ІІТЗО від 08.11.2013 №14.1\12-Г-632) Лохвицька Л.В. – Тернопіль: Мандрівець, 2014 ·         «Радість творчості». Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку. (Лист ПТЗО від 25.05.2012 № Г – 106) Борщ Р.М., Самойлик Д.В. –  Тернопіль: Мандрівець, 2012 ·         «Дитина у світі дорожнього руху». Програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху. О.А. Тимовський, І.А. Репік. – Тернопіль: Мандрівець, 2018. – 32 с. ·         «Скарбниця моралі». Програма з морального виховання дітей дошкільного віку. Л.В. Лохвицька. – Тернопіль: Манцрівець, 2014. – 128 с. ·         «Грайлик». Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному закладі. О.М. Березіна, О.З. Гніровська, Т.А. Линник. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 56 с. ·         «Музично-оздоровчі мандрівки з дітьми п’ятого року життя: програма і методичні рекомендації». С.В. Боднар. – Тернопіль: Мандрівець, 2017. – 128 с. ·         Веселкова музикотерапія». Програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку. І.А. Малашевська, С.К. Демидова. – Тернопіль: Мандрівець, 2016. – 44с. ·         «Казкова фізкультура». Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку. М.М. Єфименко. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 52с. ·         «Вчимося житии разом». Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6–7 років. Піроженко Т. О., Хартман О. Ю. — К.: Видавництво «Алатон», 2016. — 32 с.
Додаткова навчально – методична література
·         Шульга Л.М. Барвиста радість. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання.(Лист ПТЗО від 07.12.2011 № 1.4/18-Г-820) ЛІПС ЛТД, 2011·         Тоцька Т.П. Формування ціннісного ставлення до праці за творами     В. Сухомлинського. Старший дошкільний вік. Шкільний світ, 2012·         Андрущенко Т.К. Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей старшого дошкільного віку.(Лист ІІТЗО від 18.03.2015               № 14.1\12-Г-112) Тернопіль: – Мандрівець, 2015·         Богуш А.М., Гавриш Н.В. Вчимося розповідати. Складання розповідей за серією сюжетних картин на основі літературних творів. МЦФР, 2013·         Поніманська Т.І. Розвиваємо, навчаємо, виховуємо дітей третого року життя. (Лист ПТЗО від 29.12.2012 № 14.1/12-Г-442)В.Д. Слово, 2012·         Піроженко Т.О. та ін. Ціннісні орієнтації дитини у сучасному соціопросторі. (Лист ПТЗО від 28.12.2015 №2.1/12-Г- 152) В.Д. Слово, 2015·         Л. Зайцева Формування логіко-математичної компетентності дітей   4-го, 5-го, 6-го років життя. Навчально-методичний посібник – Мелітополь. Видавництво будинок ММД, 2012·         І.А. Романюк Педагогічна рада у дошкільному навчальному закладі: технологія розробки, підготовка і проведення.(Лист ІІТЗО від 15.05.2014 № 1.4\18-Г-690) Тернопіль: – Мандрівець, 2014·        Карабаєва І.І., Савінова Н.В. Моніторінг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини. (Лист ПТЗО від 22.06. 2016) МЦФР Україна, 2016