Медичне обслуговування

Медичне обслуговування здійснює: старша медична сестра – Росієць Оксана Павлівна 

Медичний персонал закладу дошкільної освіти №133 несе відповідальність за проведення профілактичних заходів, дотримання санітарно гігієнічних норм, режимних моментів та забезпечення якості харчування.

Медичний блок включає в себе: медичний кабінет, ізолятор, процедурний кабінет. Відповідно до Санітарного Регламенту в дитячому садку є медичний кабінет, оснащений необхідним обладнанням та інструментарієм.

З метою профілактики виникнення та поширення інфекційних захворювань і харчових отруєнь медичний працівник проводить:

– медичні огляди дітей (в тому числі на педикульоз) під час вступу в ЗДО з метою виявлення хворих. У разі виявлення дітей, уражених педикульозом, їх відправляють додому для санації. Прийом дітей після санації допускається в дошкільні освітні організації при наявності медичної довідки про відсутність педикульозу; результати огляду заносять в спеціальний журнал;

– систематичне спостереження за станом здоров’я вихованців, особливо тих, які мають відхилення в стані здоров’я;

– роботу по організації профілактичних оглядів вихованців та проведення профілактичних щеплень;

– інформування керівника установи, вихователів, методиста та інструктора з фізичного виховання про стан здоров’я дітей, рекомендований режим для дітей з відхиленнями в стані здоров’я;

– повідомлення в територіальні установи охорони здоров’я про випадок інфекційних і паразитарних захворювань серед вихованців і персоналу установи протягом 2 годин після встановлення діагнозу;

– систематичний контроль за санітарним станом території і всіх приміщень, дотриманням правил особистої гігієни вихованцями та персоналом;

– організацію і контроль за проведенням профілактичних та санітарно-протиепідемічних заходів;

– роботу по організації і проведенню профілактичної та поточної дезінфекції, а також контроль за повнотою її проведення;

– роботу з персоналом і дітьми по формуванню здорового способу життя;

– медичний контроль за організацією фізичного виховання, станом і утриманням місць занять фізичною культурою, спостереження за правильним проведенням заходів по фізичній культурі в залежності від статі, віку і стану здоров’я;

– контроль за харчоблоком і харчуванням дітей;

– ведення медичної документації.