Пріоритетний напрямок роботи ЗДО – художньо-естетичний

Педагоги закладу організовують освітню діяльність таким чином, щоб сприяти розвитку естетичних почуттів дитини, формуванню уявлень і знань про прекрасне, розвитку готовності до сприйняття, освоєння, оцінки естетичних об’єктів у мистецтві чи дійсності, розвитку естетичної свідомості, включення в гармонійний саморозвиток, формуванню творчих навичок і вмінь у галузі художньої, духовної і фізичної культури.

Ефективним шляхом всебічного гармонійного розвитку особистості є залучення дошкільників до художньо-естетичної діяльності, яка включає зображувальну, музичну, театралізовану, художньо-мовну діяльність. Ці види діяльності виконують функцію позитивно-емоційного збагачення, викликають емоції радості, захоплення, натхнення, витісняють тривожність, напругу, почуття безпорадності.

Власне бачення процесу розвитку здібностей дитини творча група нашого закладу виклала в електронному посібнику інтегрованого курсу “Кольоровий світ”. Посібник може використовуватись як педагогами ЗДО, так і батьками.