Тематика засідань педагогічної ради

Вересень
Педагогічна рада №1
Новий навчальний рік – нові пріоритети діяльності.

 1. Про роботу педагогічного колективу за 2022-2023 н.р. Визначення пріоритетних напрямків педагогічного процесу на 2023-2024 н.р.
 2. Обговорення наказу РВО від 30.08.2023 р. №132 « Про організацію освітнього процесу в закладах дошкільної освіти  Довгинцівського району в 2023-2024 навчальному році»
 3. Про схвалення річного плану роботи ЗДО на 2023-2024 навчальний рік.
 4. Обговорення та схвалення Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти КЗДО №133 КМР.
 5. Обговорення та схвалення Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу КЗДО №133 КМР.
 6. Організація роботи закладу із подолання освітніх втрат:
  6.1. Обговорення та схвалення Програми з подолання освітніх втрат;
  6.2. Діагностування здобувачів освіти на виявлення у них прогалин у знаннях.
 7. Організаційні питання початку навчального року:
  7.1. Визначення програм,  видів та форм планування;
  7.2. Затвердження режиму роботи ЗДО в умовах воєнного стану, розкладу організованої освітньої діяльності дошкільників (з врахуванням надолуження освітніх втрат) та розпорядку дня дітей;
  7.3. Підвищення фахової майстерності педагогів ЗДО;
  7.4. Визначення напряму для комплексного самооцінювання відповідно до ВСЗЯО.

Листопад
Педагогічна рада №2

Світ праці та обрії предметно-практичної компетентності дошкільників у процесі трудової діяльності. Щоб зростали діти працьовиті.

 1. Про виконання рішень попередніх педагогічних нарад.
 2. Інтеграційний підхід до організації різних видів праці дошкільників.
 3. Співпраця з родинами: сучасні підходи до формування знань про працю дорослих у контексті інноваційних процесів у дошкільній освіті, створення у дітей «враження серйозної праці, без якої життя людини не може бути ні гідним, ні щасливим».
 4. Аналіз результатів тематичного вивчення предметно-практичної компетентності дошкільників засобами трудової діяльності та завдання на перспективу (дошкільні групи).
 5. Відеоперегляд фрагменів організації різних видів праці дошкільників і їх аналіз.

Лютий
Педагогічна рада №3

Інноваційні методи розвитку мовлення дітей дошкільного віку

 1. Про виконання рішень попередніх педагогічних нарад.
 2. Розвиток діалогічного мовлення дітей дошкільного віку під час сюжетно-розвивальних ігор (з досвіду роботи).
 3. Розвиток уміння дітей висловлювати власну думку під час участі у полілогах і проблемних бесідах (з досвіду роботи).
 4. Колективне сюжетоскладання як засіб розвитку зв’язного мовлення дошкільників.
 5. Про інноваційні методики і технології формування життєвої компетенції дошкільників: художньо-мовленнєвої, комунікативної, математичної, здоров’язбережувальної (банк педагогічних ідей, звіти).
 6. Прийоми активізації мовленнєвої активності дітей молодшого дошкільного віку (з досвіду роботи).
 7. Результативність роботи з розвитку зв’язного мовлення дітей  (за результатами тематичної перевірки).
 8. Презентація методичних розробок «Мульмедійні дидактичні ігри з розвитку мовлення».

Травень
Педагогічна рада №4

Підсумки навчально-виховної роботи за 2023-2024 навчальний рік

 1. Про виконання рішень попередніх педагогічних нарад.
 2. Підсумки роботи педагогічного колективу за 2023-2024 н.р.
 3. Реалізація педагогічним колективом завдань БКДО.
 4. Про результати моніторингу сформованості  компетентностей дошкільників у світлі оновленого Базового компонента дошкільної освіти.
 5. Про результати діагностування психологічної готовності випускників ЗДО до успішного навчання в НУШ. Наступність у роботі ЗДО і школи.
 6. Аналіз результатів тематичного вивчення щодо створення оптимальних умов для отримання дітьми якісної дошкільної освіти.
 7. Про самооцінювання ВСЗЯО за напрямом «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти».
 8. Організація літнього оздоровлення дітей. Обговорення та затвердження плану роботи закладу в літній період.