Морально-етичне виховання

Майбутнє України безпосередньо залежить від збереження й відтворення традиційних моральних цінностей, ідеалів добра та любові. Необхідність у цьому продиктована наявністю потужного інформаційного поля, поширення через засоби масової інформації образів насильства, страху, аморальності.

Морально – етичне виховання – основа соціалізації дошкільника, тобто вміння налагоджувати спілкування, входити у товариство однолітків, домовлятися з ними, висловлювати свої побажання, рахуватися з інтересами інших. Ці найпростіші суспільні якості – перша сходинка на шляху розвитку загальнолюдських моральних якостей.

Проблема морально – етичного виховання завжди була актуальною. Як поводитися вдома, в сім’ї, на вулиці, з однолітками? І це не марні, а життєві й актуальні питання. Але для відповідей на ці питання у навчальних програмах не виділено часу. Тому педагоги самі повинні знайти час і визначити зміст занять з морально – етичного виховання. З огляду на це актуальним і своєчасним є запровадження програми морально-етичного виховання дітей дошкільного віку.

Дитячий садок покликаний брати активну участь у процесі духовного відродження нації, забезпечити наповнення усіх ланок освітньо – виховного процесу змістом, який допомагав би педагогам виховувати чесні й сильні характери, формувати сумління й громадянські чесноти – працьовитість, скромність, турботи один про одного, пошану до старших – і спонукав би зростати корисними своєму народові.

Завдання морально-етичного виховання:

 • ознайомлювати з основними духовно – моральними цінностями на основі зразків української культури, поняттями чеснот, добра і зла;
 • ознайомлювати з правилами етики спілкування та стосунків між людьми;
 • сприяти формуванню у дошкільників психологічної готовності до навчання в школі, до подолання адаптаційних труднощів, засвоєння навичок організації здорової моральної атмосфери в дитячому колективі, сім’ї, серед близького оточення;
 • вчити дітей аналізувати свої дії, вчинки, мотиви та співвідносити їх із загальнолюдськими цінностями;
 • сприяти розумінню того, яке велике значення має дотримання моральних правил;
 • проводити навчально – виховні бесіди для підвищення дитячої готовності до вирішення різних життєвих ситуацій, в які може потрапити дитина;
 • учити розрізняти позитивні й негативні вчинки, давати їм оцінку;
 • допомагати дітям пізнавати та сприймати морально – етичні цінності й застосовувати їх у своїй поведінці;
 • виховувати у дітях моральні риси – любов до людей, Батьківщини, пошану до батьків і старших, працьовитість, здатність долати труднощі, схильність безкорисливо чинити добро;
 • виховувати духовно – моральні почуття;
 • виховувати у дітей стійку потребу в постійному регулюванні своєї поведінки за свідомо засвоєними морально – етичними нормами;
 • запобігати виникненню негативних емоцій: заздрощів, ревнощів,
  зловтіхи;
 • розвивати емоційно – вольову та когнітивну сфери дітей задля найкращого відображення їхніх думок;
 • підтримувати дітей в самовдосконаленні через розвиток їх духовно –моральних цінностей;
 • заохочувати дітей до роботи над собою (через ігрову діяльність, художню творчість);
 • розвивати емпатію та бажання бути потрібним людям, вміння радіти з успіхів інших, співчувати невдачам;
 • розвивати моральну свідомість, уміння осмислювати моральні цінності українського народу.

В нашому закладі вихователі віддають перевагу наступним формам і методам:

 • заняття;
 • бесіди на морально-етичну тему;
 • розповіді;
 • екскурсії з зачитування творів В. Сухомлинського;
 • читання та інсценування творів художньої літератури, казок, легенд, віршів, пісень;
 • дидактичні ігри;
 • сюжетно-рольові ігри;
 • розв’язання проблемних ситуацій;
 • тематичні вечори, свята і розваги