Фінансова звітність 2017

Інформація

щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2017 році (ДНЗ №133)

Вересень-грудень

Код економічної класифікації видатків
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
2111
Заробітна плата
149404,93
58381,97
141324,57
224473,16
2120
Нарахування на оплату праці
33718,08
13088,22
30929,22
49170,37
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
0,00
0,00
78,00
0,00
2220
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
0,00
512,45
0,00
0,00
2230
Продукти харчування
32756,52
24347,34
28240,99
26992,00
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
1649,81
252,43
11599,58
2086,27
2250
Видатки на відрядження
0,00
186,00
790,00
0,00
2260
Видатки та заходи спеціального призначення
0,00
0,00
0,00
0,00
2271
Оплата теплопостачання
0,00
0,00
0,00
101323,45
2272
Оплата водопостачання та водовідведення
1455,61
1858,78
1608,16
1390,23
2273
Оплата електроенергії
7353,68
7872,48
9201,39
9013,93
2274
Оплата природного газу
0,00
0,00
0,00
0,00
2275
Оплата інших енергоносіїв
0,00
0,00
0,00
0,00
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
0,00
0,00
0,00
0,00
2700
Соціальне забезпечення
0,00
0,00
0,00
0,00
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
0,00
0,00
0,00
0,00
3132
Капітальний ремонт інших об’єктів
0,00
0,00
0,00
0,00
Всього
226338,63
106499,67
223771,91
414449,41
Всього
за 2017 рік:
2781706,95

Травень-серпень

Код економічної класифікації видатків
Травень
Червень
Липень
Серпень
2111
Заробітна плата
153599,82
59543,96
169738,82
176762,82
2120
Нарахування на оплату праці
33913,56
12948,56
34537,39
36882,04
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
159,00
7514,19
0,00
9348,00
2220
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
2897,28
0,00
0,00
1329,00
2230
Продукти харчування
23628,72
22476,87
14100,61
11361,68
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
252,43
5910,55
2025,19
1604,96
2250
Видатки на відрядження
0,00
300,00
0,00
0,00
2260
Видатки та заходи спеціального призначення
0,00
0,00
0,00
0,00
2271
Оплата теплопостачання
0,00
0,00
0,00
0,00
2272
Оплата водопостачання та водовідведення
1571,13
1847,87
1390,24
1477,41
2273
Оплата електроенергії
6171,19
8837,26
6939,79
3360,36
2274
Оплата природного газу
0,00
0,00
0,00
0,00
2275
Оплата інших енергоносіїв
0,00
0,00
0,00
0,00
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
0,00
0,00
0,00
0,00
2700
Соціальне забезпечення
0,00
0,00
0,00
0,00
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
0,00
0,00
0,00
0,00
3132
Капітальний ремонт інших об’єктів
0,00
0,00
0,00
0,00

Всього
222193,13
119379,26
228732,04
242126,27

Січень-квітень

Код економічної класифікації видатків
Січень
Лютий
Березень
Квітень
2111
Заробітна плата
41019,26
142794,13
124333,10
226096,24
2120
Нарахування на оплату праці
9596,59
31358,23
28005,71
48464,38
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
0,00
0,00
6468,36
0,00
2220
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
0,00
0,00
430,22
0,00
2230
Продукти харчування
9248,83
19294,97
32120,40
16971,72
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
95,23
408,88
1973,37
251,94
2250
Видатки на відрядження
0,00
0,00
0,00
0,00
2260
Видатки та заходи спеціального призначення
0,00
0,00
0,00
488,00
2271
Оплата теплопостачання
36381,62
134021,91
3180,11
40014,86
2272
Оплата водопостачання та водовідведення
1003,99
1374,89
1542,79
2436,25
2273
Оплата електроенергії
8862,69
10781,09
8851,58
10345,29
2274
Оплата природного газу
0,00
0,00
0,00
0,00
2275
Оплата інших енергоносіїв
0,00
0,00
0,00
0,00
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
0,00
0,00
0,00
0,00
2700
Соціальне забезпечення
0,00
0,00
0,00
0,00
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
0,00
0,00
0,00
0,00
3132
Капітальний ремонт інших об’єктів
0,00
0,00
0,00
0,00
Всього:
106208,21
340034,10
206905,64
345068,68

 

Надходження матеріальних цінностей від

Управління освіти і науки станом на 01.12.2017


СУМА
СУМА
РАЗОМ
КЕКВ
2210
3110

сума
27424,26
0,00
27424,26

 

Виконання ремонтних робіт за рахунок  управління освіти і науки

Найменування
Договір
Оплачено
Послуги з поточного ремонту по улаштуванню укосів
11679,6
11679,6
Послуги з поточного ремонту приміщень
175765,8
145468,28

 

Надходження на рахунок благодійної допомоги

від батьків станом на 1.12.2017 по ДНЗ №133

СУМА
СУМА
СУМА
РАЗОМ
КЕКВ
2210
2220
3110
сума
45234,68
0,00
0,00
45234,68

 

Через систему EduPay – 4,76 грн