Фінансова звітність 2018

Наказ Департаменту освіти і науки виконкому криворізької міської ради №346 від 19.10.2017 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти»

Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 “Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету”

Інформація

щодо фінансових надходжень і витрат

закладу загального фонду (ДНЗ №133) в 2018 році

вересень, жовтень, листопад, грудень

Код видатків Назва статті Вересень Жовтень Листопад Грудень
2111 Заробітна плата
152267,21
184943,76
142455,92
166278,42
2120 Нарахування на оплату праці
34983,68
42620,95
32483,61
37556,73
2210 Предмети, обладнання, матеріали та інвентар
585,00
0,00
0,00
85,50
2220 Медикаменти
0,00
0,00
0,00
0,00
2230 Продукти харчування
28905,96
27067,43
20032,73
28977,58
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
2372,32
870,10
405,75
2510,94
2250 Видатки на відрядження
0,00
0,00
0,00
895,99
2260 Видатки спеціального призначення
0,00
0,00
0,00
0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00
0,00
0,00
44363,26
2272 Оплата водопостачання та водовідведення
1684,15
2009,05
1966,81
1787,01
2273 Оплата електроенергії
9704,13
9890,23
12123,58
11510,19
2274 Оплата природного газу 0,00
0,00
0,00
0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв
0,00
0,00
0,00
0,00
2282 Окремі заходи
0,00
0,00
0,00
0,00
2700 Соціальне забезпечення
0,00
0,00
0,00
0,00
3110 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування
0,00
0,00
0,00
0,00
3132 Капітальний ремонт інших приміщень
0,00
0,00
0,00
0,00
  Всього:
230502,45
267401,52
209468,40
293965,62
Код видатків Назва статті Травень Червень Липень Серпень
2111 Заробітна плата
217494,35
124764,29
246163,75
130012,67
2120 Нарахування на оплату праці
47848,76
26594,70
57577,07
29813,35
2210 Предмети, обладнання, матеріали та інвентар
2749,50
0,00
1607,50
17699,00
2220 Медикаменти
859,50
0,00
0,00
0,00
2230 Продукти харчування
29584,40
18300,68
16802,57
17851,73
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
12918,46
4145,61
1626,17
1401,78
2250 Видатки на відрядження
0,00
0,00
456,00
0,00
2260 Видатки спеціального призначення
0,00
0,00
0,00
0,00
2271 Оплата теплопостачання
-10,99
0,00
0,00
0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення
1770,74
2203,70
764,12
2495,96
2273 Оплата електроенергії
10404,40
10753,01
8223,85
6515,70
2274 Оплата природного газу
0,00
0,00
0,00
0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв
0,00
0,00
0,00
0,00
2282 Окремі заходи
0,00
0,00
0,00
0,00
2700 Соціальне забезпечення
0,00
0,00
0,00
0,00
3110 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування
0,00
0,00
0,00
0,00
3132 Капітальний ремонт інших приміщень
0,00
0,00
0,00
0,00
  Всього:
323619,12
186761,99
333221,03
205790,19

Травень, червень, липень, серпень

Січень, лютий, березень, квітень

Код видатків Назва статті Січень Лютий Березень Квітень
2111 Заробітна плата
54049,28
179135,57
145010,85
261895,76
2120 Нарахування на оплату праці
11668,03
37787,47
31902,39
59373,68
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
0,00
3893,50
5928,20
8107,46
2220 Медикаменти 0,00
0,00
0,00
4008,58
2230 Продукти харчування
15405,68
23918,69
24101,42
20554,52
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
96,74
7685,57
4891,54
480,59
2250 Видатки на відрядження
0,00
0,00
0,00
0,00
2260 Видатки спеціального призначення 0,00
0,00
0,00
0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00
39386,48
56412,65
54693,66
2272 Оплата водопостачання та водовідведення
926,47
1164,60
1153,78
1402,73
2273 Оплата електроенергії
9438,75
11208,07
9942,65
12245,89
2274 Оплата природного газу 0,00
0,00
0,00
0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
0,00
0,00
0,00
2282 Окремі заходи 0,00
0,00
0,00
0,00
2700 Соціальне забезпечення 0,00
0,00
0,00
0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00
0,00
0,00
0,00
3132 Капітальний ремонт інших приміщень 0,00
0,00
0,00
0,00
  Всього:
91584,95
304179,95
279343,48
422762,87