Фінансова звітність 2019

Наказ Департаменту освіти і науки виконкому криворізької міської ради №346 від 19.10.2017 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти»

Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 “Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету”

Інформація
щодо фінансових надходжень і витрат
закладу загального фонду (ЗДО №133) за 2019 рік
Код Назва статті Вересень Жовтень Листопад Грудень
2111 Заробітна плата
201991,88
200389,04
190409,49
246110,23
2120 Нарахування на оплату праці
45462,35
44085,58
44193,02
56006,26
2210 Предмети, обладнання, матеріали та інвентар
25139,00
0,00
3730,20
0,00
2220 Медикаменти
1610,00
0,00
2456,08
0,00
2230 Продукти харчування
28578,38
23823,19
22480,72
35706,89
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
8601,01
137,21
137,09
1577,01
2250 Видатки на відрядження 0,00
384,99
0,00
250,00
2260 Видатки спеціального призначення 0,00 0,00
0,00
0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00 0,00
25391,20
108113,28
2272 Оплата водопостачання та водовідведення
3435,64
3435,64
3089,27
3156,92
2273 Оплата електроенергії
10828,34
9556,70
0,00
33515,99
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв
928,54
574,41
765,66
2010,80
2282 Окремі заходи 0,00 0,00 200,00 0,00
2700 Соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших приміщень 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всього:
326575,14
282386,76
292852,73
486447,38
Код видатків Назва статті Травень Червень Липень Серпень
2111 Заробітна плата
95502,37
202410,26
191065,59
284487,05
2120 Нарахування на оплату праці
22079,72
46827,28
42201,83
64718,24
2210 Предмети, обладнання, матеріали та інвентар
15178,40
12630,40
21520,00
26415,00
2220 Медикаменти
0,00
0,00
0,00
0,00
2230 Продукти харчування
25295,81
21218,57
20895,42
24160,31
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
1344,82
82572,38
2136,65
4540,20
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00
2260 Видатки спеціального призначення 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення
3219,16
3154,22
2288,30
2937,74
2273 Оплата електроенергії
11127,36
13235,62
6520,46
13567,97
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв
696,16
463,93
696,41
696,40
2282 Окремі заходи 0,00 0,00 0,00 0,00
2700 Соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших приміщень 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всього:
174443,80
382512,66
287324,66
421522,91

 

Код видатків Назва статті Січень Лютий Березень Квітень
2111 Заробітна плата
159669,46
169286,42
172652,31
171925,18
2120 Нарахування на оплату праці
37160,86
38321,43
38908,24
38911,50
2210 Предмети, обладнання, матеріали та інвентар 0,00
1318,50
9239,80
375,00
2220 Медикаменти
0,00
0,00
0,00
0,00
2230 Продукти харчування
11659,23
21277,92
24929,38
21328,01
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 93,84
137,25
15839,51
136,71
2250 Видатки на відрядження
0,00
0,00
0,00
0,00
2260 Видатки спеціального призначення
0,00
0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00
78198,85
63528,10
76596,07
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
6178,57
2764,56
2439,85
2273 Оплата електроенергії
10740,25
14274,37
13049,25
12380,11
 
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв
309,51
0,00
1160,68
0,00
2282 Окремі заходи
0,00
0,00 0,00 0,00
2700 Соціальне забезпечення
0,00
0,00 0,00 0,00
3110 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування
0,00
0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших приміщень
0,00
0,00 0,00 0,00
  Всього:
219633,15
328993,07
342071,83
324092,43