Бюджетні кошти 2020

Наказ Департаменту освіти і науки виконкому криворізької міської ради №346 від 19.10.2017 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти»

Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 “Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету”

ІНФОРМАЦІЯ
ЩОДО ФІНАНСОВИХ НАДХОДЖЕНЬ І ВИТРАТ
ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ЗДО №133) ЗА 2020 РІК
Код Назва статті Вересень Жовтень Листопад Грудень
2111 Заробітна плата        
2120 Нарахування на оплату праці        
2210 Предмети, обладнання, матеріали та інвентар        
2220 Медикаменти        
2230 Продукти харчування        
2240 Оплата послуг (крім комунальних)        
2250 Видатки на відрядження        
2260 Видатки спеціального призначення        
2271 Оплата теплопостачання        
2272 Оплата водопостачання та водовідведення        
2273 Оплата електроенергії        
2274 Оплата природного газу        
2275 Оплата інших енергоносіїв        
2282 Окремі заходи        
2700 Соціальне забезпечення        
3110 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування        
3132 Капітальний ремонт інших приміщень        
  Всього:        
Код Назва статті Травень Червень Липень Серпень
2111 Заробітна плата 173198,69 290206,44 203288,27 234740,26
2120 Нарахування на оплату праці 44791,75 64556,71 52243,37 53428,17
2210 Предмети, обладнання, матеріали та інвентар 0,00 2716,00 14082,85 4170,46
2220 Медикаменти 1890,00 1392,52 3024,00 6290,00
2230 Продукти харчування 0,00 20665,55 805,20 14384,18
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 162,00 32603,85 55216,67
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00
2260 Видатки спеціального призначення 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 34322,30 1779,50 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1174,13 2339,04 3166,82 2485,77
2273 Оплата електроенергії 5953,04 479,03 7068,15 3802,30
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 766,21 0,00 479,03 862,25
2282 Окремі заходи 0,00 0,00 0,00 2971,00
2700 Соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших приміщень 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всього: 217712,73 384296,79 316761,54 378351,06
Код Назва статті Січень Лютий Березень Квітень
2111 Заробітна плата 205615,44 194021,22 204369,91 199906,91
2120 Нарахування на оплату праці 46978,80 44143,13 47228,78 44791,75
2210 Предмети, обладнання, матеріали та інвентар 0,00 4108,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти 0,00 0,00 0,00 1890,00
2230 Продукти харчування 18048,56 11949,99 15719,93 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 323,58 13912,11 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00
2260 Видатки спеціального призначення 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00 36344,77 52082,15 34322,30
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2944,12 0,00 7795,31 1174,13
2273 Оплата електроенергії 0,00 7375,19 12443,91 5953,04
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00 382,76 670,38 766,21
2282 Окремі заходи 0,00 0,00 0,00 0,00
2700 Соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших приміщень 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всього: 273586,92 298648,64 354222,48 288532,18